صنایع سنگ نعیم
تراورتن

تراورتن از جمله سنگهای آهکی متبلور است که بر اثر تبخیر آب بی کربنات کلسیم در چشمه های آب گرم تشکیل می شود.

 

تراورتن های نعیم

بمنظور مشاهده تصاویر تصاویر کوچک را کلیک نمایید. برای بستن پنجره دکمه بستن را کلیک نمایید.

 

 


^  Top


english